Regeringen beslutade tidigare år att fördela statsbidrag om 350 miljoner kronor till Sveriges kommuner för att kunna göra satsningar på välfärdsteknik inom äldre- och funktionshinderomsorgen.

Socialstyrelsen har hanterat bidragen som kommunerna har kunnat söka mellan juni och den 1 november. Redan den 11 februari ska kommunerna redovisa för Socialstyrelsen vad man har använt pengarna till.

Piteå kommun har tilldelats drygt 1,6 miljoner. Där kommer man att införa digitala planeringsverktyg för personalen på vård- och omsorgsboenden, positioneringslarm och digitala dockor för demenssjuka.

– Vi tänker att det ska gynna både brukare och personal, säger Carina Lundberg, verksamhetsområdeschef inom äldreomsorgen.

Maria Häljestig och Marie Moberg-Lövhaugen.

”Vi jobbar lite mer modernt nu”

På jobbet

Idéerna till vad kommunen vill använda pengarna till har inte kommit från personalgrupper.

– Vi har försökt tänka stort och brett. Det är för kort om tid för att hinna borra ned i enskilda arbetsgrupper. Vi tänker att får vi bra teknik så underlättar det vissa arbetsuppgifter, säger Carina Lundberg.

Hur tänker ni kring att personalen ska få rätt förutsättningar att lära sig nya arbetssätt samtidigt som de ska utföra sina vanliga arbetsuppgifter?

– Vi kan ju inte bara kasta in ny teknik. Det ska ju fungera också. Annars blir det en arbetsmiljöfråga. Vi måste hitta rätt förutsättningar.

Vad hoppas ni att tekniksatsningarna ska få för effekt?

– Det kan jag inte riktigt svara på, men att det ska underlätta i jobbet och för brukarna, säger Carina Lundberg.

Det är ett stressmoment för personalen att gå runt med nycklar. När det kommer ett larm kanske man inte har med sig rätt nyckel och så får man gå tillbaka.

Eva Nilsson, Arvika

I Arvika kommun tänker man upphandla nyckelfria lås för att slippa nyckelhantering. Kommunen har fått drygt 1,1 miljon kronor.

– Det är ett stressmoment för personalen att gå runt med nycklar. När det kommer ett larm kanske man inte har med sig rätt nyckel och så får man gå tillbaka. Vi tror att det blir ett lyft för arbetsmiljö och säkerhet, säger Eva Nilsson, verksamhetschef inom äldreomsorgen.

Arvika kommun vill också investera i trygghetskameror och digitala medicinskåp. Man matar in en apodosrulle i automaten och sedan meddelar den när brukaren ska ta sin medicin.

– Det här har verkligen underlättat för hemtjänstpersonalen, säger Eva Nilsson.

Hur får man personalen med sig när det gäller att införa nya arbetssätt?

– Jag tycker att det måste få ta sin tid.

Tekniken ska finnas för att jobba förebyggande så att boende kan klara sig längre i hemmet innan man behöver komma till ett äldreboende.

Eva Herbertsson

I Karlskrona kommun arbetar man aktivt med välfärdsteknik. Kommunen var också en av 20 som deltog i Sveriges Kommuner och Landstings projekt LEDA inom hälsa och omsorg. Det syftade till att öka hastigheten och nyttan med digitala lösningar inom välfärden.

Hur mycket betyder de här pengarna?

– Visst är det bra med en engångssumma, men de kom väldigt sent. Det har varit en väldigt liten tid att planera. När man ska upphandla tar ju det både tid och resurser, säger Eva Herbertsson, utvecklingschef på äldreförvaltningen i Karlskrona kommun.

Kommunen har tilldelats drygt 2 340 000 kronor. Av dessa har funktionshinderstödförvaltningen fått 700 000 kronor. Inom äldreomsorgen kommer Karlskrona att anordna wifi och installera smarta tv-apparater på äldreboenden. De ska kunna användas för att visa träningsprogram och andra aktiviteter på boenden. De ska också börja använda digitala inkontinensskydd.

Hur har ni lyssnat av personalens behov i de här satsningarna?

– Eftersom det är så kort om tid hinner vi inte med några större utbildningsinsatser till exempel. Det blir mer materiella saker, säger Eva Herbertsson.

Var gör tekniken mest nytta?

– Tekniken ska finnas för att jobba förebyggande så att boende kan klara sig längre i hemmet innan man behöver komma till ett äldreboende. Man ska känna sig trygg med sina digitala stöd. När det gäller digital tillsyn så innebär ju inte det att undersköterskan blir överflödig. Vi är långt ifrån att robotarna tar över.