När förslaget till vårbudget för 2018 presenterades var många delar redan kända i förväg. Regeringen hänvisar till en stark konjunktur och hög sysselsättning när den sista vårbudgeten läggs inför valet.

Satsningarna uppgår till 2,6 miljarder kronor. Av dessa läggs mer än hälften på välfärden och drygt 350 miljoner konor på att fler ska komma i arbete.

I satsningen ingår 350 miljoner kronor till teknik i äldreomsorgen för att öka kvalitet och tillgänglighet genom digital teknik och mobila trygghetslarm samt stödjande applikationer till mobiler och surfplattor.

För att behålla och anställda personal med bristkompetens som vill fortsätta arbeta efter 65 års ålder avsätts 200 miljoner.

Känt sedan tidigare var att 400 miljoner kronor satsas för att öka tillgängligheten i vården, bland annat genom stärkt sommarbemanning och mobila vårdteam.

Att 141 miljoner kronor satsas på åtgärder för att fler utrikesfödda kvinnor ska komma i arbete presenterades i fredags. Liksom nya anslag till fler extratjänster.

 

Ett urval av satsningar som redan presenterats:

 

 Bättre tillgänglighet i vården, bland annat för att korta vårdköer, förstärkning inför sommaren, mobila team i primärvården, 400 miljoner kronor.

• Åtgärder för att fler utrikesfödda kvinnor ska komma i arbete, bland annat fler extratjänster i välfärden, 141 miljoner kronor.

• Inköp av böcker till landets förskolor, 50 miljoner kronor.

• Sommarjobb för gymnasieungdomar i äldreomsorg och förskola, 100 miljoner kronor.

• Utökade öppettider på fritidsgårdar och annan verksamhet, 50 miljoner kronor.

• Insatser för att höja kompetensen i arbetet mot sexuella trakasserier, 25 miljoner kronor.

• För att förebygga och bekämpa våld mot tjejer och kvinnor utökas stödet till kvinno- och tjejjourer med 50 miljoner kronor.