Forskningsprojektet eTeam för välfärdsteknik drivs av Högskolan Väst och högskolan i norska Østfold sedan i januari. Till målgruppen hör kommuner i västsvenska Fyrbodal, de flesta är små.

– Det finns ett försiktigt intresse för välfärdsteknologi, men många saknar resurser och är restriktiva till att göra satsningar. Samtidigt skulle de vilja ligga i framkant för att vara attraktiva kommuner, säger projektledaren Ann Svensson.

Maria Häljestig och Marie Moberg-Lövhaugen.

”Vi jobbar lite mer modernt nu”

På jobbet

Fokus ligger nu på inspiration och samverkan, bland annat genom att lyfta goda exempel och bjuda in företag som demonstrerar IT-lösningar i kommuner.

Ett hinder för införandet är brist på kompetens, både kring utbudet och hur välfärdsteknologin fungerar i vårdvardagen.

– Om inte personalen vet hur tekniken kan användas är det svårt att tänka på lösningar som kan stödja en vårdtagares behov. Då jobbar man på som vanligt och går miste om möjligheter att underlätta arbetet.

Ett annat hinder är arbetets organisation. Med välfärdsteknologi följer nya behov av samverkan.

– Ska man utrusta boenden med teknik berörs vård- och omsorgspersonal men även medarbetare inom fastighetsavdelningen, bygg och IT. Man kan behöva jobba i team med olika typer av kompetenser, säger Ann Svensson.

Hon ser många vinnare med gps-larm, trygghetskameror och andra tjänster. Vårdtagare kan bli mer trygga och fria, kommuner kan frigöra resurser och personalen kan få ett mer komplext och intressant arbete.

Har digitaliseringen några förlorare? 

– Möjligen de som inte vill att arbetet ska förändras och som inte vill ha nya uppgifter. Jag kan inte se att välfärdsteknologi hotar jobben, däremot förändras innehållet.