Tobias Baudin säger att ingen vore gladare än han om Socialdemokraterna fick igenom att allmän visstid stoppas. Och att det blir stopp för vinster i välfärden.

– Men det har inte gått att få igenom med en rödgrön regering. Jag kan inte heller se att kraven kan få stöd i riksdagen efter valet. Därför bör Socialdemokraterna i samtalen om blocköverskridande samarbete koncentrera sig på att det blir fortsatta investeringar i välfärden, fortsätter han.

När det gäller arbetsrätten vill inte Tobias Baudin att Socialdemokraterna går med på att försämra turordningsreglerna. Han menar att Kommunals medlemmar behöver ökad anställningstrygghet, inte mindre.

– Däremot kan staten gå in och öka möjligheten till stöd vid omställning, säger han.

Karl-Petter Thorwaldsson och Peter Jeppsson.

LO: Låt parterna styra arbetsrätten

Val 2018

LO och Svenskt Näringsliv förhandlar nu om ändrade turordningsregler i utbyte mot stärkt stöd, bland annat i form av kompetensutveckling, till visstidsanställda, sjuka och de som saknar rätt utbildning när arbetsuppgifterna ska digitaliseras eller utvecklas på annat sätt.

Tobias Baudin tycker att det är parterna som ska fortsätta att sköta dessa förhandlingar, inte Socialdemokraterna i samtal med Centern.

Men han ser gärna att parterna kan föra sina förhandlingar med stöd av politikerna som kanske måste bidra med lagändringar och pengar till stöd för omställning.

– Det är så den svenska modellen fungerar. Politikerna kan sätta upp ramarna. Men det är parterna som kommer överens om detaljerna, säger Tobias Baudin.

När det gäller kravet att slopa allmän visstid diskuterar Kommunal hur de ska jobba vidare med frågan efter valet, när förbundet gett upp hoppet om att riksdagen ska stoppa anställningsformen.

– Vi får diskutera om och hur vi driver detta krav i kommande avtalsrörelse.

Möjligheten finns också att driva kravet redan nu i kommuner och landsting där Socialdemokraterna har inflytande. Kommunal fick igenom på partiets kongress att allmän visstid ska avskaffas.

– Vi kan lokalt hänvisa till det beslutet och till Stefan Löfvens löfte i valrörelsen att minst 90 procent av alla anställda i kommunerna ska ha tillsvidareanställningar, säger Tobias Baudin.