Socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven sa vid en pressträff att näringslivets behov av flexibilitet går att förena med de anställdas behov av trygghet på arbetsmarknaden. Och att detta var något som borde gå att komma överens om i ett blocköverskridande samarbete.

Utspelet uppfattades av många som ett lockbete till Centerpartiet som har förändrad arbetsrätt som en av partiets profilfrågor.

Tobias Baudin.

Baudin till S: Släpp krav om allmän visstid

Val 2018

Men LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson uppmanar i ett debattinlägg Stefan Löfven att inte vika ner sig när det gäller arbetsrätten.

Han menar att det parterna som är bäst lämpade att diskutera hur reglerna på arbetsmarknaden bör utformas.

– Vi har ju som parterna också levererat vid fyra tillfällen när den förra regeringen har bett oss göra det, när det gäller pension, snabbspår och etableringsjobb för nyanlända och strejkrätten.

Jag skulle kunna tänka mig att vi i LO erbjuder Socialdemokraterna och Centern att vi som parter för diskussioner om detta tillsammans med politikerna.

Karl-Petter Thorwaldsson

Nu förhandlar LO och Svenskt Näringsliv om turordningsregler och krav på kompetens vid uppsägning i utbyte mot större trygghet för sjuka, lågutbildade och visstidsanställda när de inte kan fortsätta sina jobb.

– Jag skulle kunna tänka mig att vi i LO erbjuder Socialdemokraterna och Centern att vi som parter för diskussioner om detta tillsammans med politikerna. För en del av det som vi som parter vill förbättra när det gäller a-kassa och kompetensutveckling kräver också politiska beslut.

Svenskt Näringslivs vice vd, Peter Jeppsson, är inne på samma linje.

– Det var ett klokt inspel av Stefan Löfven, men det är vi parter som bör hitta lösningar på hur vi kan öka näringslivets flexibilitet samtidigt som vi ökar tryggheten för de anställda. När vi har hittat en modell vi kan enas om behöver vi förankra den hos politikerna eftersom delar av den också kräver politiska beslut, säger han.

Nyligen var några av oss från Svenskt Näringsliv och LO i Danmark för att studera den danska modellen.

Peter Jeppsson

Den modell som Svenskt Näringsliv och LO nu bland annat tittar på är den danska så kallade ”flexicurity”, med svagt anställningsskydd men bättre villkor jämfört med Sverige när det gäller kompetensutveckling och a-kassa.

– Nyligen var några av oss från Svenskt Näringsliv och LO i Danmark för att studera den danska modellen. Vi kan inte kopiera den rakt av, men den är intressant att ha med i våra diskussioner, säger Peter Jeppsson.