Vallokalundersökningen, Valu, visade att var femte medlem röstade på Sverigedemokraterna – en kraftig ökning från valet innan. Samtidigt rasade Socialdemokraterna från över 50 procent till 43,5 procent. Men en opinionsundersökning som opinionsinstitutet Ipsos gjort på uppdrag av Kommunal efter valet visar andra siffror. Enligt den röstade endast var tionde medlem på Sverigedemokraterna – och 50 procent på Socialdemokraterna. Andra största parti bland kommunalarna var Vänsterpartiet på 14 procent.

Kommunals ordförande Tobias Baudin är lättad.

– Jag tycker att det är ett väldigt bra resultat, bättre än jag trodde. Jag trodde att Sverigedemokraterna skulle få ett större stöd, inte minst med tanke på att de riktat in sig på att bli största parti hos LO-medlemmarna. Man har riktat in sig just på medlemmarna i Kommunal och når endast 10 procent, det tror jag att de är jättemissnöjda med, säger Tobias Baudin.

Så röstade kommunalarna

Han tror att Kommunals medlemmar är vana vid att höra politiker lova dem saker till höger och vänster och att de är skeptiska till partier som lovar guld och gröna skogar. Kommunals arbete i valrörelsen, där de pekat på att Sverigedemokraterna vill minska resurserna till välfärden, tror Tobias Baudin också har spelat in.

– Sen har ju de flesta av medlemmarna politiker som arbetsgivare och vill man ha en sverigedemokrat som ordförande i personalutskottet? Jag tror att få vill det. Många har kolleger som kommer från andra delar av världen och som man vet gör ett jättebra jobb, säger han.

Kommunal hade som mål att varannan medlem skulle rösta på Socialdemokraterna. Enligt undersökningen nådde man precis det målet.

– Jag trodde att det skulle bli väldigt svårt och att vi inte riktigt skulle nå det, men det gjorde vi också. Det är alla förtroendevalda runt om i landet som har gjort ett fantastiskt jobb, säger Tobias Baudin.

Han säger att det ändå är så att Kommunal måste utvärdera facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna och hur de vill att den ska se ut i framtiden. Att driva en egen facklig valrörelse som Kommunal gjorde i år tror han dock är vägen framåt.

Frågan är varför Ipsos opinionsundersökning skiljer sig så mycket från Valu. Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos, säger att man kan lita mer på deras undersökning, eftersom syftet med Valu inte är att ta reda på hur kommunalarna röstat och det därmed inte är ett statistiskt korrekt urval.

– Valu görs till exempel bara på fyra orter. Om jag hade Valus data tillgängliga skulle jag kontrollera hur fördelningen ser ut mellan manliga och kvinnliga respondenter, hur åldersfördelningen ser ut och om man har haft möjlighet att kontrollera vilka yrkesgrupper som finns representerade. Det finns en rad olika frågor kring Valun som inte går att besvara om man inte har tillgång till datan, säger Nicklas Källebring.

Han har dock ingen kritik mot Valu, men tycker inte att det utifrån den går att dra slutsatser om hur kommunalarna har röstat. Ipsos opinionsundersökning bygger på intervjuer med 1 798 slumpmässigt utvalda medlemmar i Kommunal. Resultatet har sedan vägts så att fördelningen bland de svarande blir representativ utifrån bland annat ålder, yrkesgrupp och kön.