– Man går på knäna och så kommer det vikarier som saknar utbildning och inte kan språket, då är det klart att det skapar spänningar på arbetsplatserna. Men vill man ha fler kolleger ska man inte rösta på Sverigedemokraterna, de vill minska resurserna till välfärden, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Redan på valnatten stod det klart att Sverigedemokraterna gått hem hos många kommunalare i årets val. Det visade den specialkörning av SVT:s vallokalsundersökning, Valu, som, KA beställde.

När Valu nu några dagar senare justerat sina siffror och viktat dem mot själva valresultatet, och inte sin egen prognos innan valet, visar det fortfarande att Sverigedemokraterna fick en femtedel av rösterna hos LO-medlemmar i kommuner och landsting. Siffran har justerats ner från 22,6 procent på valnatten till 20,7 procent.

Socialdemokraterna som var underskattade i Valus egna prognoser ökar i stället något från 40,6 procent enligt Valu på valnatten, till 43,5 procent.

Tobias Baudin konstaterar att Kommunal inte ser ut att ha nått målet att varannan medlem skulle rösta på Socialdemokraterna.

– Det visar att det var tufft. Vi nådde inte riktigt 50 procent. Men man får komma ihåg att Sverigedemokraterna inte blev största parti. De riktade in sig just på kvinnorna som jobbar i välfärden och deras mål var att bli största parti hos LO-medlemmarna och det har de verkligen inte nått.

 Tror du inte att medlemmar som röstat på SD kan känna sig klappade på huvudet när ni slår fast att de inte för en bra politik för medlemmarna och att man inte borde rösta på dem utan på Socialdemokraterna?

– Medlemmarna röstar såklart på vilka partier de vill. Jag har också träffat otroligt många medlemmar som kommer från andra länder och som är rädda för vad som skulle hända om Sverigedemokraterna tog makten. Det är de medlemmarna jag företräder också. Jag förstår deras rädsla och jag kommer inte föra några samtal med Sverigedemokraterna, i vart fall inte så länge de är det parti de är i dag, säger Baudin.

Valu-undersökningen bygger på en bearbetning av vad drygt 800 LO-medlemmar anställda i kommuner och landsting har sagt att de röstat på enligt Valu. Privatanställda ingår inte.

Det var en större andel av männen som valde SD, 24,7 procent jämfört med 19,9 procent av kvinnorna, enligt undersökningen. Socialdemokraterna attraherade i större utsträckning kvinnliga kommunalare.

Åldersmässigt gick Sverigedemokraterna hem bäst hos förstagångsväljarna och åldersgruppen 31-64 år.  De över 65 år har i lägre grad lagt sin röst på SD.

Bland förstagångsväljarna fick dock ett annat parti allra högst stöd i kommunalargruppen.

Vänsterpartiet fick nästan en tredjedel av rösterna där.

I kommunvalen var det färre som lade sin röst på SD, 14,9 procent, men även Socialdemokraterna har en lägre siffra i kommunvalen, 40,5 procent. Här har sannolikt olika lokala partier tagit röster från S och SD. 6,6 procent har röstat på annat parti, än de etablerade, i kommunvalen.

Socialdemokraterna tappar i riksdagsvalet ungefär lika mycket som SD ökar.

– Man skulle kunna misstänka att det är sådana som hoppat från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna, säger Anders Lidström, professor i statsvetenskap, vid Umeå universitet.

De rödgröna partierna (S, V och MP) fick sammanlagt 56,6 procent av rösterna hos kommunalarna. Alliansen fick sammanlagt 20,8 procent.