– Ska vi lyckas behålla facklig-politisk samverkan då måste vi börja med en helt annan typ av dialog med våra medlemmar än i dag. Det räcker inte med att vi börjar ett halvår innan valet utan vi måste prata samhällsfrågor och ideologi hela tiden, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Att en så pass stor andel av LO-medlemmarna ser ut att ha röstat på SD, tror Thorwaldsson hänger ihop med oron över den stora flyktingströmmen till Sverige 2013, 2014 och 2015.

– Det har vi också märkt nu när vi rest runt. Många medlemmar har sagt att den här frågan är den viktigaste. Många LO-medlemmar är helt enkelt oroliga.

Men har inte LO och S lagt för mycket krut på att prata om Sverigedemokraterna i stället för att tala om den egna politiken?

– Jag tror inte det. Vi har varit noggranna med att försöka spegla båda. Kombinationen av att varna folk för en högervridning av politiken med SD och att prata om nya reformer för vanligt folk tror jag gjorde att vi så småningom fick dubbelt så många S-röster som SD-röster.

Enligt den första Valu-mätningen fick S 38 procent och SD 26 procent bland LO-medlemmarna. Mycket tyder på att styrkeförhållandena kan förändras när Valu justerar sitt resultat senare i veckan.

Är det inget du ångrar i LO:s och Socialdemokraternas valstrategi?

– Nej, jag har hållit på sedan 1979 och det är faktiskt bara i två valrörelser som S har ökat den sista månaden som i år. Men det man kan vara självkritisk till är att de sista veckornas insatser, skulle börjat tidigare. Det är allt tydligare att valen vinns mellan valen och inte i valrörelserna.

Under dagen har LO-ordföranden suttit i möten med både LO-styrelsen och Socialdemokraternas verkställande utskott, VU. Och på båda mötena var inställningen den samma. Om nu inte mandatfördelningen förändras med utlandsröster och oräknade förtidsröster, så är det Stefan Löfven (S) som ska få i uppdrag att bilda regering, även om det innebär samarbete över blockgränsen.

– Vi lägger oss inte i hur Stefan Löfven löser det. Men jag pekade på det uppenbara att om man vill hålla SD utanför inflytande så måste det till breda lösningar.

Men ett blocköverskridande samarbete kan innebära en förändrad arbetsmarknadspolitik, hur resonerar ni i LO-styrelsen om det?

– Alla i styrelsen vet ju att förhandlingar innebär att ge och ta och en av de svåraste stötestenarna för ett blocköverskridande samarbete är ju arbetsrätten. Där ser ju de borgerliga partierna ganska annorlunda på det än vad S gör. Oavsett vad det blir kommer vi i LO alltid att slåss för en bra arbetsrätt för våra medlemmar.