Hon anser inte att det är ett genombrott för Vårdföretagarna som länge strävat efter sifferlösa avtal. Kommunal däremot har kämpat för löneökningar i krontal i de senaste avtalsrörelserna. Andra fack som Vision och Vårdfacket har tecknat sifferlösa avtal. Nu öppnar alltså även Kommunal för det.

Möjligheten att testa detta finns i det nya avtalet med Vårdföretagarna som gäller sjukvård, behandlings- och omsorgsverksamhet (Bransch E). Men det kan göras först efter godkännande av centrala parter och resultatet ska utvärderas. Främst gäller det arbetsplatser med många olika yrkesgrupper som sjuksköterskor, sjukgymnaster och medicinska sekreterare. Till exempel vårdcentraler. Kommunal bedömer att om det finns en fungerande löneprocess för de andra yrkesgrupperna så kan den gynna undersköterskorna.

– Det kräver att vi kan följa vad som sker och se resultatet, säger Lenita Granlund.

Hon betonar att det är ett försök som görs i en väldigt liten skala som ska utvärderas.

– Jag kan inte tänka mig att det här skulle kunna ske i andra verksamheter, till exempel inom äldreomsorgen där det är stora grupper. Där ska vi förhandla traditionellt och som vanligt, säger Lenita Granlund.

Men det finns ingen garanti för en löneökning?

– Nej, men får de inte en löneökning så kommer det här aldrig hända igen. Och den undersköterskan på den vårdcentralen som inte får någon löneökning flyttar till nästa vårdcentral, säger Lenita Granlund.

Det här är väl ändå en öppning för sifferlösa avtal?

– Just nu, de här två åren, det här försöket ja.

På sikt kan det bli fler avtal?

– Nej, det kan inte bli fler. Jag tror inte att det skulle fungera i stora grupper, då vill vi säkerställa att våra medlemmar får minst det som är normen på arbetsmarknaden och vara trygga med att det finns siffror i avtalet.

Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna, framhåller att arbetsgivarna vill ha liknade löneprocesser för alla medarbetare.

– Vi tror att sifferlösa avtal gagnar medarbetarna bästa på sikt, därför är det vår långsiktiga målbild, säger Inga-Kari Fryklund.

Men hon säger samtidigt att branscherna kan vara olika mogna för att hantera sifferlösa avtal, därför är det bra att börja med sjukvård.

Även om Inga-Kari Fryklund tror att försöket kan öppna för fler sifferlösa avtal så tror hon att den utvecklingen kommer gå långsamt.

– Men jag ser att vi är inne på en bra framtidsresa tillsammans, säger Inga-Kari Fryklund.

Hennes bedömning är att sifferlösa avtal bidrar till ökad lönespridning och att det gynnar vården som har stora rekryteringsbehov.

De ny avtalen med Vårdföretagarna (läs mer här och här) och det för ambulanssjukvårdare ger löneökningar i procent.

Något som Vårdföretagarna är nöjda med, men som kan ses som ett avsteg från Kommunals strategi att kräva krontalspåslag.

–  I de nya avtalen finns det ett krontal som är en garanti, så det är både och, säger Lenita Granlund.

Enligt Kommunal ska modellen med en lägsta nivå i kronor för de som har en medellön under 24 000 kronor och en procent för dem som ligger över det ska på sikt höja medellönerna på hela avtalsområdet.

– Procent är bra, bara det finns en garanti för krontalet, säger Lenita Granlund.