– Vi har inte slängt ut någon men identifierat personer som inte är lämpliga att arbeta i verksamheten, säger socialnämndens ordförande Malin Bergman (C) till Kommunalarbetaren.

Det var i slutet av november som SVT rapporterade att anställda på ett boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning tvingade de boende att lägga sig klockan 17 för att sedan gå hem och ändå ta ut lön för kvällens arbetstid. 

Men redan i maj fick arbetsgivaren vetskap om problemen. Det var Kommunal som larmade kommunen efter att vikarier sökt stöd hos sektionen då de inte ville medverka i fusket.

– I det läget tyckte jag det var en arbetsgivarfråga, säger Lohla Persson, sektionsordförande i Krokom som hela tiden varit tydlig med att facket inte försvarar personalens agerande.

I december presenterade kommunen ett åtgärdspaket med en rad punkter. Bland annat införs stämpelklocka på boendena, enhetscheferna ska vara mer närvarande och ett värdegrundsarbete genomförs.

Personalen ska också få utbildning i hur man gör lex Sarah-anmälningar och arbetsgivaren ska kartlägga personalens utbildningsnivå för att se om det finns behov av kompetensutveckling.

Först i december började kommunen genomföra intervjuer med var och en av de drygt 120 anställda inom LSS-verksamheten. Det är ännu oklart vem eller vilka som gjort sig skyldiga till att fuska med arbetstiden. De timanställda som larmade vill vara anonyma.

På Kommunal, som länge varit kritiska mot hur LSS-verksamheten skötts, välkomnar åtgärderna. Mycket tyder på att problemen inte är isolerade till enbart en arbetsplats och under hösten har verksamhetschefen för LSS-boendena lämnat sin tjänst. Men att det har tagit så lång tid har drabbat personalen säger Lohla Persson.

– Alla trodde nog det skulle bli en utredning direkt så att de skyldiga skulle få stå till svars. Men det hände inget. Det har lett till att alla anställda har fått känna sig skyldiga. De blir påhoppade både av anhöriga och folk på byn som undrar om det är på deras boende man gjort så här.

Malin Bergman säger att det fanns olika förklaringar till att det tog tid, framförallt att man inte fått kännedom om vilka som är de skyldiga.

– Men man kan alltid vara självkritisk till att saker dragit ut på tiden, till exempel att vi var så sena med att informera de anhöriga.

I går onsdag rapporterade Svt:s lokala nyheter att några av de anställda som fuskat med arbetstiden avskedats av kommunen.

Men socialnämndens ordförande Malin Bergman, som intervjuades i inslaget, säger att det är missuppfattning. 

Att det är just den personal som fuskat som har förlorat jobbet kan hon inte bekräfta. Det är med anledning av vad som framkommit under intervjuerna som har lett till att personal fått lämna.

– Man har gjort en överenskommelse med ett antal personer om att sluta. Det är inte säkert att de här personerna har gjort något fel arbetsrättsligt, men att man kommit fram till att de är olämpliga för arbetet.

Vad överenskommelsen består av vet inte Malin Bergman. Kommunalarbetaren har upprepade gånger sökt ansvariga chefer på kommunen.

Lohla Persson säger att hon förutsätter att facket blir inkopplat om det kommer bli frågan om rena uppsägningar.

– Har man fuskat med arbetstider så kan det vara grund för uppsägning, men man kan inte skicka iväg folk utan att ha bevis.

Fotnot: Bilden till höger är licenserad av Public Domain via Wikimedia.