I en debattartikel i tidningen Arbetet föreslår Svenskt Näringsliv att fackens regionala skyddsombud ska tas bort helt och ersättas med oberoende arbetsmiljörådgivare. Organisationen vill också ta bort fackets företrädesrätt att välja vem som ska bli skyddsombud på arbetsplatsen. Istället ska valet av skyddsombud ske bland alla anställda, anser de. Men facken är starkt kritiska till Svenskt Näringslivs förslag.

Kommunals ordförande Tobias Baudin säger att han är förvånad över utspelet från Svenskt Näringsliv.

– Det är det mest anmärkningsvärda förslaget från Svenskt Näringsliv på decennier. Den svenska modellen går ut på att parterna, arbetsgivaren och facken, kommer överens. Genom deras förslag raseras den svenska modellen genom att fackens inflytande tas bort. 

– Det är inte realistiskt att tro att arbetsmiljöarbetet skulle fortsätta att drivas på ett sätt som gynnar arbetstagaren om man kopplar bort det fackliga inflytandet, säger Malin Wreder på LO till tidningen Arbetet.

Förslagen baseras på Svenskt Näringslivs rapport ”Dags att tänka nytt – ett modernt arbetsmiljöarbete kräver moderna regler och roller” där organisationen intervjuat ett antal arbetsgivare och skickat enkäter till tusen företagare. I rapporten beskrivs regelverket för hur skyddsombud fungerar på svenska arbetsplatser som otidsenligt. Bland annat kan besöken från de regionala skyddsombuden ”upplevas som ett intrång” hos arbetsgivaren, menar Svenskt Näringsliv.

Men Tobias Baudin tror inte att den synen på de regionala skyddsombuden är något som kommunala arbetsgivare ställer sig bakom.

– Vi har inte alls fått de signalerna från arbetsgivarna, så jag ställer mig frågande till om den här uppfattningen skulle ha något stöd hos dem. Förslagen är häpnadsväckande i en tid där vi ser att hoten ökar mot yrkesgrupper som busschaufförer och vårdpersonal. Vi behöver ett starkare arbetsmiljöarbete och fler skyddsombud, säger Tobias Baudin. 

Svenskt Näringsliv hävdar att regelverket för skyddsombud som det ser ut i dag är föråldrat. Finns det något du tycker borde uppdateras?

– Det tycker jag. Vi behöver fokusera mer på det förebyggande arbetsmiljöarbetet, så att vi agerar innan sjukskrivningarna ökar, eller innan det skett en olycka. Det behövs bland annat mer utbildning för skyddsombuden för att stärka det arbetet. 

I dag är regeln att det måste finnas skyddsombud på arbetsplatser med fler än fem anställda. Även denna regel vill Svenskt Näringsliv ta bort, så att det inte finns något krav på skyddsombud kopplat till antalet anställda på arbetsplatsen.