En av orsakerna är en hårdare tillämpning av lagen som gjort att antalet assistansberättigade minskar.

Regeringen hänvisar i budgeten till att Försäkringskassan pekar på att flera domar från Högsta Förvaltningsdomstolen lett till en minskning av antalet personer som har rätt till assistansersättning. Enligt prognosen blir det 2017 cirka 540 färre brukare med ersättning jämfört med 2016, skriver Assistanskoll

Ytterligare en orsak till att kostnaderna blir lägre än beräknat är att Försäkringskassan gått över till att betala ut assistansersättning i efterhand.

Kostnaderna för 2017 har i budgeten reviderats till 24,3 miljarder kronor jämfört med de 25,9 miljarder kronor regeringen räknade med förra året.