I Sundsvalls kommunala hemtjänst infördes 2012 en ny metod som gav hemtjänstpersonalen större frihet att styra arbetet själva. Skönsmometoden, som den kallas efter den första gruppen som arbetade på det här sättet, har fått Ribbingska minnesfondens Äldrepris. Priset delas ut varje år till ett projekt inom äldreomsorgen och vinnaren får 100 000 kronor.

– Det är de som arbetar i hemtjänsten och jag som fått det tillsammans. Och självklart ska pengarna gå till personalen. Exakt vad det blir vet vi inte än. Det kan bli en föreläsning och något gott eller vi får se, men det är roligt om det innebär någon form av vidarutveckling.

Utveckling har hela tiden varit ett ledord under de fem år som gått sedan första gruppen startade. Sedan förra året jobbar alla Sundsvalls kommuns hemtjänstgrupper i systemet och nu läggs bland annat biståndshandläggningen till.

– Efter semestrarna kommer vi att påbörja det arbetet. Just nu är chefer och handläggare ute och tittar på hur de kan göra kortare beslutsvägar i arbetet.

Senare i höst kommer också äldreboendet Granbacken att börja jobba enligt metoden. Det är det första äldreboendet som börjar med Skönsmometoden, men tanken är att alla ska det.

– Vi börjar där på försök innan årsskiftet. 

Det finns också intresse från andra kommunen att följa i Sundsvalls spår.

– Vår grannkommun Sollefteå är på gång. Det blir bra, vi har mycket med varandra att göra och kommer säkert att kunna lära oss mycket av varandra, säger Åsa Swan.

Men närmast i tid ligger prisutdelningen.

– Det blir jag, undersköterskan Ulrika Andersson och socialchefen Malin Larsson som åker ner för att ta emot det.

Den 13 juni delas stipendiet ut på Ribberska stiftelsen i Lund.