SVAR: Alla som förvärvsarbetar är skyddade av den statliga arbetsskadeförsäkringen, som Försäkringskassan hanterar. Många har dessutom extra försäkringsskydd genom kollektivavtalet. Detta skydd hanteras av AFA Trygghetsförsäkring. En grundprincip är att man är skyddad av försäkringen oavsett vem som orsakade olyckan. Om du själv begår misstag eller rena fel och skadar dig kommer du fortfarande att vara skyddad och få ersättning. Samma sak gäller om en kollega orsakat skadan. Inte heller arbetsgiv­aren blir skadeståndsskyldig om det inte är fråga om rena arbetsmiljöbrott med straff­ansvar, men då gäller lite andra regler. 

Om man varit grovt oaktsam eller till och med orsakat sin skada med flit kan ersättningen sänkas, men i praktik­en förekommer detta mycket sällan. Det är alltså ytterst osannolikt att försäkringsbolaget AFA Trygghetsförsäkring skulle rikta ersättningsanspråk mot din kollega för att hon begått ett misstag. 

Du beskriver att olycksfallet lett till dina smärtor och att du behövt sjukskriva dig. Om övervägande skäl talar för att du till följd av olyckan gör en inkomstförlust med minst en femtondel och att detta kan antas bestå i minst ett år kan du ha rätt till ersättning, livränta, från Försäkringskassan. Du kan också ha rätt till ersättning för inkomstförlust från AFA från första dagen och även ersättning för exempelvis sveda och värk. Anmäl skadan till både Försäkringskassan (vilket arbetsgivaren är skyldig att göra) och AFA och ansök om ersättning.

Magnus Eriksson,
förbunds­jurist på LO-TCO Rättsskydd