Heltid är norm i Fagersta sedan nyår inom alla yrken. Till en början gäller det vid nyanställningar. På sikt ska normen också gälla för redan anställd personal. De som vill arbeta deltid ska i framtiden ansöka om tjänstledighet för de timmar som skiljer upp till heltid.

En konsult har anställts för att hjälpa till med schemaändringar och andra lösningar som krävs för att heltid ska kunna införas utan att det blir några merkostnader för kommunen.

Socialnämndens ordförande, Niclas Bergström (S), säger att han dessutom vill avskaffa delade turer. Det kommer att ske i tre steg, i år försvinner delade turer inom hemtjänsten, nästa steg tas nästa år och det tredje och sista steget tas 2019. Totalt beräknas det kosta 10 miljoner kronor.

– Men vi försöker se på scheman och arbetsorganisation för att bättre samordna arbetet inom äldreomsorgen. Det kan bli aktuellt att jobba på fler ställen och inom flera verksamheter för att fylla ut till heltid utan delade turer. Målsättningen är att vi då ska slippa en merkostnad på 10 miljoner kronor, säger Niclas Bergström.

Janica Smedberg, som arbetar vid ett servicehus i kommunen, tycker att besluten om heltidsnorm och att avskaffa delade turer är jättebra.

I dag är hon anställd på 80 procent och får söka timmar upp till heltid. Det innebär att hon tvingas arbeta delade turer.

– Med kommunens beslut slipper jag söka timmar. Det vore skönt att också slippa delade turer. De ockuperar hela dagen. Jag är beredd att arbeta på flera ställen i kommunen för att detta ska vara möjligt.

Janica Smedberg säger att hon inte har hört någon vid hennes arbetsplats som är emot norm om heltid för alla.

Samtidigt är det bara hälften av personalen inom äldreomsorgen som likt Janica Smedberg har valt att utöka sin deltid genom att söka lediga timmar för att få ihop till en heltid.

Niclas Bergström tror att det finns många orsaker till det.

– De kan vara svårt att kombinera heltid med att ha småbarn eller djur att ta hand om. Många orkar nog inte heller arbeta heltid, det är för tungt som det ser ut i dag. Här har vi ett arbetsmiljöansvar för att se till att vår personal orkar arbeta heltid.

Niclas Bergström säger att avskaffande av delade turer är ett steg för att nå detta mål.

– Det kan också handla om att det blir större variation i arbetet så du inte bara ska utföra tunga arbetsmoment. Vi har en slimmad bemanning där vi har förlitat oss på vikarier och personal som söker extra timmar. Det måste vi också komma bort ifrån. Allt detta ser vi nu över.

Niclas Bergström säger att målet är att Fagersta ska vara en attraktiv arbetsgivare.

­– Vi kommer att ha stora pensionsavgångar framöver. Då måste vi kunna erbjuda löner att leva på och arbetstider som gör att andra vill börja jobba hos oss, säger han.