SÅ KAN DU MINSKA BULLRET

Det började som ett lock för vänstra örat. Ett lock som aldrig släppte. När Ankie Ekholm gick till hörselläkare konstaterades att hennes hörsel hade försämrats.

– Jag tänkte direkt att det beror på jobbet. I 13 år hade jag jobbat i särklass och ofta haft elever som skrikit högt. Speciellt de senaste åren. Och det var inga vanliga skrik. Det hördes genom väggarna så att de som satt under klagade.

 

LÄS OCKSÅ: Så behandlas hörselproblem

 

Hörselläkaren höll med om att problemen kunde bero på jobbet och Ankie skickade in en anmälan om arbetsskada till Arbetsmiljöverket och gjorde en anmälan till Afa Försäkring för att få ersättning. En ersättning hon inte fick, eftersom hon inte kunde bevisa att bullret varit tillräckligt högt.

– De ville att jag skulle göra en bullermätning på jobbet. Men jag kan ju inte mäta en arbetsmiljö som inte finns kvar. Eleverna som var värst har flyttat på sig.


SÅ HÖGT LÅTER DET

Trots att forskning visar att förskolor och skolor är bullriga miljöer så är det väldigt få som arbetar här som får rätt till ersättning för bullerskador, som hörselskador kallas. Under de senaste tio åren har hittills bara ett tiotal barnskötare och fritidspedagoger fått ersättning från Afa Försäkring för arbetssjukdomar som beror på buller. Ankie Ekholm tror att det beror på att många inte har koll på sin egen hörsel och arbetsmiljön. Hon har själv börjat mäta bullret med Arbetsmiljöverkets app för bullermätning och hon har talat med sina kollegor om att de borde testa sin hörsel kontinuerligt.

– Det är viktigt att göra det innan det händer något med hörseln. Finns det hörselmätningar att gå tillbaka till så finns det något att jämföra med. Och bullerappen kan användas för att ha koll på ljudnivån. Ligger den för högt kan jag se till att det görs en ordentlig bullermätning.


SÅ FUNKAR HÖRSELN

Tom Jansson är ombudsman på Kommunal. Han håller med om att det överlag finns en dålig medvetenhet om ljudmiljön och att det kan vara svårt att få en arbetsskada godkänd. 

– Det bästa är att förebygga bullret. Arbetsgivaren har en skyldighet att se till att ljudmiljön är bra, men det finns en okunskap, säger han.


E-MAGASIN – ALLT DU BEHÖVER VETA OM HÖRSEL

För den som ändå råkat illa ut menar han att det är viktigt att få till en utredning så fort som möjligt.

– Man kan försöka göra en bullermätning i efterhand men det är ofta knepigt. Den ska göras när olyckan sker. Ta kontakt med företagshälsovården. Arbetsgivaren är skyldig att göra en ordentlig utredning, och buller ingår där. Den som tycker att det är jobbigt att gå direkt till arbetsgivaren kan vända sig till ett skyddsombud eller ett regionalt skyddsombud för att få hjälp.

Arbetsgivaren har ansvaret

Arbetsgivaren har ansvaret för att anställda inte utsätts för skadligt buller. Åtgärder ska vidtas i den här ordningen:
● Se till att buller inte uppstår.
● Skärma av bullerkällan, dämpa ljuden. 
● I sista hand: Se till att anställda har hörselskydd. 

Var anmäler jag en hörselskada?

Om hörselskadan uppkommit på grund av jobbet:
● Arbetsmiljöverket: Arbetsskadeanmälan – viktig för statistiken om ditt yrke och också om det visar sig att skadan gör att du inte kan arbeta på samma sätt och behöver sjukpenning eller sjukersättning från Försäkringskassan. 
● Afa Försäkring: Kan ge extra ersättning för godkända arbetssjukdomar eller arbetsskador.