SÅ KAN DU MINSKA BULLRET

Extroverta personer stimuleras av en viss ljudnivå. De kan alltså bli pigga och fokuserade av att ha radion på, medan introverta kan bli trötta och okoncentrerade. Men det beror också på vilken arbetsuppgift man gör. Enkla, manuella jobb som att sortera tvätt kan gå lätt. Jobb som kräver mer koncentration blir svårare med bakgrundsljud.

Särskilt gäller det prat. Om man hör någon tala är det väldigt svårt att inte lyssna på det som sägs. Hjärnan sätter automatiskt i gång och bearbetar informationen. Det krävs en ansträngning för att inte lyssna, och den ansträngningen stjäl en bit av hjärnans kapacitet. Då blir det mindre hjärnkraft kvar för arbetsuppgiften.


SÅ HÖGT LÅTER DET

Extra svårt blir det om arbetsuppgiften är verbal: Som att samtala, lyssna, berätta, läsa och skriva. Ibland märker man tydligt själv hur svårt det blir att hålla fokus. Men man kan påverkas även utan att lägga märka till det. Forsk­are har testat hur mycket man minns av saker man hör i en bullrig miljö, jämfört med en tyst. I en bullrig miljö mindes testpersonerna mindre. Hjärnan måste använda så mycket kraft för att uppfatta det som sägs, att den inte har kraft över för att lagra informationen.

Störande ljud på jobbet kan alltså göra att arbetsuppgifterna tar längre tid och resultatet blir sämre. Man blir också mer stressad och trött. Den som har nedsatt hörsel drabbas oftast hårdare än andra av detta.

Vi störs av ljud som är ...

... ofärutsägbara:
Ett verktyg som man håller i själv blir mindre störande, eftersom man kontroll­erar det själv.
... oregelbundna:
Ett ljud som är likadant hela tiden lär sig hjärnan att bortse ifrån. Så fort ljudet förändras ”rycker hjärnan till”.
... onödiga:
Man blir mer störd om man tror att det skulle gå att göra något åt ljudet.
... ogillade:
Musik man inte gillar stör mer än favorit­låtarna. Och den som hatar flygplan störs mer av flygbuller än flygentusiasten.

Faror med buller

Det finns andra faror än hörselskador med buller och störande ljud:
Orsakar stress och ökar därför risken för bland annat hjärtinfarkt, högt blodtryck och sömnproblem.
Kan ge problem med rösten om man måste prata mycket och överrösta andra ljud.
Olyckor. Buller kan göra att man missar varningssignaler.