Kommunal krävde i en motion att LO ska verka för att det krävs kollektivavtal vid kommunal och statlig upphandling.

Motionen fick stöd av flera ombud men styrelsen ville först avslå motionen med hänvisning till att det är facken, inte politikerna, som ska se till att företagen har kollektivavtal.

LO-styrelsen förklarade också att EU:s utstationeringsdirektiv förhindrar möjligheten att kräva svenska kollektivavtal vid upphandling.

Enligt den svenska lagen Lex Laval finns en begränsad rätt att kräva kollektivavtal, men då bara om minimivillkor vad gäller löner, arbetstid och semester.

Vissa LO-förbund har tecknat sådana avtal med utländska företag i landet. Men LO-styrelsen vill inte att alla förbund ska tvingas att teckna sådana utstationeringsavtal, vilket skulle bli fallet om Kommunals motion blev verklighet.

Sekos ordförande Janne Rudén, som talade för LO-styrelsen, försäkrade att LO fortfarande kämpar för att det är svenska kollektivavtal som ska gälla på svensk arbetsmarknad.

Men han tillade att det krävs en ändring av EU-rätten för att lyckas med detta fullt ut. Janne Rudén hoppas att regeringens kommande förslag om nya upphandlingsregler också ska göra det lättare att motverka social dumping.

Efter en lång debatt ville LO-styrelsen att Kommunals motion skulle anses besvarad istället för att den skulle avslås, som styrelsen först ville föreslå kongressen.

Håkan Nilsson från Kommunal var en av många talare som först ville att Kommunals motion skulle bifallas. Men han ändrade sig efter att ha lyssnat till Janne Rudéns argument om svårigheterna med att kräva kollektivavtal och att motionen istället skulle föreslås vara besvarad.

Hela kongressen enades om att stöda LO-styrelsens svar.

Håkan Nilsson var efteråt mest nöjd med att motionen inte hade blivit avslagen.

– Det hade inte känts bra om kongressen sagt att det är fel att kräva kollektivavtal vid upphandling. Vi tog också intryck av förklaringen av svårigheterna med att ställa krav om kollektivavtal. Men vi fortsätter med att åtminstone kräva villkor enligt kollektivavtal, säger Håkan Nilsson.