Mikael Karlsson jobbade som undervisningsassistent på en gymnasieskola i Tibro och hade hand om elever på individuella programmet, IV.

Det var i september förra året och klassen hade naturkunskapsprov. Mikael Karlsson och hans kollega sa till eleverna att de kunde gå ut från klassrummet när de var klara. En elev som blev klar snabbt satt kvar och spelade på sin mobiltelefon. Lärarna tyckte att hon störde de elever som fortfarande skrev. Men trots att Mikael sa till, lämnade hon inte klassrummet.

– Det hade varit problem med den här eleven förut och vi hade bestämt att hon behövde prata med den som är programansvarig, så jag sa att hon kunde gå och ta det samtalet nu.

När eleven svarar emot, tar Mikael Karlsson henne i armen och för ut henne ur klassrummet. Hans beskrivning av vad som sedan händer ute i korridoren är att flickan slår ett slag mot honom och när han ryggar tillbaka så ramlar hon in i ett skåp. Eleven, som fick ett blåmärke, polisanmäler händelsen och Mikael Karlsson blir avstängd från jobbet.

Hade du kunnat göra annorlunda?

– Jag hade kunnat tagit ett slag eller låtit henne vara. Men eleven hade fått valet att gå ut och vi får ta ut dem från klassrummet om de stör. Jag tog henne bara med ett bestämt tag i armen, säger Mikael Karlsson och hänvisar till en dom där en lärare släpat ut en elev, och friats.

I det fallet backade kommunen också upp läraren. Så blev det inte för Mikael Karlsson. Den 12 december får han beskedet att han avskedas. Då har polisutredningen lagts ner. Men kommunen anser att han brukat våld. I ett pressmeddelande, som citeras av Sverige Radio, skriver personalchefen Ulrika Wennerkull att det inte varit någon oordning i klassrummet och att Mikael agerat ” ­­såväl med hot som med en våldshandling”, att konsekvenserna kan tyckas hårda men att ”kommunen står för en tydlig nolltolerans när det gäller våld”.

Mikael Karlsson är förvånad eftersom han vid ett tidigare tillfälle upplever att han tvärt om uppmanats av sin rektor att förflytta en elev.

– De kallade på mig för att de ville ha hjälp med en elev som vägrade gå in till rektorn. Jag sa att jag vill inte att ni ska använda mig som någon lyftkran, men jag hjälpte till ändå och lyfte eleven och hela stolen in i rummet. Då var de så nöjda, så det är konstigt att de reagerar så här nu.

Det tycker även Kommunal, som nu drivit ärendet till central förhandling och kräver att avskedandet ogiltigförklaras. Ombudsman Tom Jansson, som håller i fallet, menar att det blivit allt vanligare att arbetsgivare avskedar anställda, istället för att säga upp dem av personliga skäl.

– För om de kan hävda att det finns grund för avsked så behöver de inte betala ut lön.

Mikael Karlsson blev också avstängd från a-kassan i 45 dagar. Sedan blev han sjukskriven för en axel, men fick problem att få ut sjukpenning eftersom han saknade arbetsgivare. Först i maj kom han på fötter ekonomiskt igen.

– Jag hamnade verkligen i klistret, säger Mikael Karlsson.

Enligt a-kassans lagstiftning kan en arbetslös bli avstängd från ersättning om hon eller han säger upp sig själv, eller blir av med jobbet på grund av ”otillbörligt uppförande”. Theodor Berleen Danå, försäkringsspecialist på Kommunals a-kassa säger att det är den typ av ärende som är svårast att bedöma.

– Om någon blivit avskedad så frågar vi både medlemmen och arbetsgivaren vad som har hänt men de här ärendena är ofta ganska komplicerade att utreda.

Spelar det ingen roll att facket anser att avskedandet är ogiltigt? 

– Om facket anser att det är fel är det en faktor vi tar hänsyn till, men vi tar inte bort avstängningen per automatik för att facket säger att det var fel att avskeda personen. Däremot om facket har hunnit driva ärendet klart och det har konstaterats att det inte var saklig grund, då blir ingen avstängning.

Problemet är att det ofta hinner gå en tid innan facket blir inkopplat, och ännu längre tid innan ärendet är avgjort. Det går att begära omprövning av a-kassans beslut. Men ofta har medlemmen då redan träffat en ekonomisk uppgörelse med arbetsgivaren.

Tom Jansson på förbundet hoppas att tvisten ska lösas inom kort och har yrkat på ett ekonomiskt skadestånd för utebliven lön, men också ett allmänt skadestånd för sveda och värk och brott mot Las, lagen om anställningsskydd. KA har sökt Tibros personalchef Ulrika Wennerkull utan resultat.