Många av eleverna på yrkesprogrammen får inte tillräckligt stöd i undervisningen av sina lärare. Det visar en oanmäld granskning av yrkesprogrammen på 47 gymnasieskolor som Skolinspektionen gjort. Även om majoriteten av eleverna fick ett aktivt stöd av lärarna så var lärarstödet begränsat i mer än en fjärdedel av den observerade undervisningen.

På alla undersökta yrkesprogram utmärkte sig det individuella arbetet som särskilt problematiskt. När eleverna får jobba på egen hand utan en lärare att fråga tappar de lätt koncentrationen och ägnar sig åt annat än skolarbete om de inte förstår uppgiften. Undervisningen på vård- och omsorgsprogrammet utmärker sig negativt i granskningen – där får eleverna ett svagt stöd från lärarna – oavsett arbetsform.

Resultatet av Skolinspektionens granskning presenteras i en rapport som publicerades i dag.

 

Granskningen genomförs på följande program:

El- och energiprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet

 

Dessa skolor ingick i granskningen:

Ale, Lärlingsgymnasiet i Ale
Alingsås, Alströmergymnasiet
Borlänge, Hagagymnasiet
Borås, Viskastrandsgymnasiet A
Eslöv, Bergagymnasiet
Fagersta, NVU, Brinellskolan
Falun, Falu Frigymnasium
Falun, Praktiska Falun
Gällivare, Välkommaskolan
Gävle, Polhemsskolan
Gävle, Yrkesgymnasiet Gävle
Göteborg, Bräckegymnasiet
Göteborg, Thoren Innovation School Göteborg
Hallsberg, Alléskolan
Helsingborg, Tycho Braheskolan
Jönköping, Bäckadalsgymnasiet
Karlshamn, Vägga gymnasieskola
Karlskrona, Törnströmska gymnasiet
Kungsbacka, Praktiska Kungsbacka
Landskrona, Allvar Gullstrandgymnasiet
Linköping, Realgymnasiet Linköping
Ludvika, VBU Högbergsskolan
Lycksele, Tannbergsskolan
Mariestad, Vadsbogymnasiet
Norrköping, Ebersteinska gymnasiet
Skellefteå, Praktiska Skellefteå
Skellefteå, Yrkesgymnasiet Skellefteå
Sollentuna, Consensum Gymnasium Sollentuna
Solna, Solna Gymnasium
Stenungsund, Nösnäsgymnasiet
Stockholm, JENSEN Gymnasium Internationella
Trelleborg, Söderslättsgymnasiet
Trollhättan, Lichron TeknikgymnasiumTrollhättan
Täby, Praktiska Täby
Täby, Täby Yrkesgymnasium
Umeå, Dragonskolan EE
Umeå, Dragonskolan BF
Vårgårda, Sundlergymnasiet
Värnamo, Finnvedens Gymnasium
Västerås, Västerås Citygymnasium
Ystad, Österportgymnasiet
Åre, Åre gymnasieskola
Örebro, Grillska Gymnasiet Örebro
Örebro, Yrkesgymnasiet Örebro
Örnsköldsvik, Örnsköldsviks gymnasium
Östersund, Jämtlands Gymnasium, Wargentin
Österåker, Skärgårdsgymnasiet