Sommaren 2015 beslutade regeringen att ge kommunerna totalt 7 miljarder kronor under åren 2015–2018 för att anställa mer personal i äldreomsorgen. Satsningen motsvarar 5 600 heltidsanställda undersköterskor för hela perioden.

995 miljoner kronor är den totala summa som kommunerna fick för andra halvåret 2015. En granskning som Svenska Dagbladet gjort visar att 194 av landets 290 kommuner använde hela sitt bidrag. 60 kommuner använde mer än halva och drygt 30 kommuner använde mindre än halva. Tre kommuner, Höganäs, Malung-Sälen och Mölndal, använde inte sina bidrag alls.

Totalt användes 83 procent av bidraget och bemanningen utökades med drygt 5 000 årsarbetare. Äldreminister Åsa Regnér är nöjd även om många kommuner inte nyttjat bidragen.

– Jag uppfattar att den här satsningen har varit väldigt uppskattad. Personalen har fått bättre arbetstider, större inflytande över arbetstidens förläggning och fler kollegor överhuvudtaget. Syftet med pengarna är ju att stärka de äldres situation. Och ofta hänger det väldigt nära ihop med personalens situation, säger hon till SvD.

Även Kommunal är positivt till att så pass stor del av pengarna har använts.