LÄS OCKSÅ: Hot och våld vardag i hemtjänsten

 

”Jag har själv aldrig blivit utsatt. Men det förekommer sexuella trakasserier mot kvinnliga arbetskamrater. Det är ju ett välkänt problem. Vår chef har sökt upp ett par av personerna och pratat med dem, det tas ju upp med chefen. Farbröderna har ofta någon favorit och då behöver de personerna inte gå dit. En man som blir besvärlig när en kvinna duschar honom, då är det sagt att ingen kvinna ska gå dit. Då kommer man runt problemet utan att det blir en konflikt. 

Min personliga åsikt är att då kommer man undan problemet på ett lättvindigt sätt. Jag tycker nog att man borde ta problemet på ett sådant sätt att det inte uppstår. För det är inte de dementa som gör detta utan de är fullt tillräkneliga. Man borde kunna kräva av en brukare att låta bli. Det säger jag ur ett manligt perspektiv för det här är ett kvinnojobb där man tydligen sopar problemet under mattan.

I hemtjänsten frågar man mer och mer efter män, det beror nog delvis på att många kvinnor inte känner sig trygga med vissa brukare.”