Kommunal har gjort en enkätundersökning med sina medlemmar som arbetar inom privat välfärd. Den visar att en överväldigande majoritet, 84 procent, är emot att företag plockar ut vinster i stället för att återinvestera dem i verksamheten.

Ännu fler, 93 procent, anser att det ska finnas krav på bemanning i välfärden. Nästan nio av tio tycker att det ska krävas kollektivavtal för att få bedriva verksamhet i välfärden.

Kommunal skriver att privata välfärdsföretag har lägre bemanning och fler visstidsanställda och att de vill ha en ”non profit-princip” i välfärden.