Forskarna vid Lunds universitet har tidigare sett att sädesslaget korn är väldigt nyttigt. Det påverkar bakteriefloran i tarmen på ett bra sätt, och kan minska risken för fetma, diabetes och hjärt- kärlsjukdom.

Nu har man sett att det också spelar stor roll hur kornet behandlas. När man mältar kornet får det först gro, sedan torkas det och värmebehandlas. Då bildas malt, som alltså visat sig extra nyttig.

Men all malt är inte lika nyttig. Storleken på molekylerna i malten har betydelse.

– Vi tittade på fyra maltsorter. Den som är ölkännare vet att det finns hur många sorter som helst. Den nyttigaste malten innehöll mer betaglukaner. Det vet vi sen tidigare att det är bra, säger Margareta Nyman.

Malt finns inte bara i öl, utan också i till exempel bröd och müsli. När man vet vilken malt som är bäst kan livsmedelstillverkarna göra maten nyttigare genom att tillsätta rätt sorts malt.