Egentligen var det sagt sedan länge att man måste ha mobil­en på ljudlöst. Men det blev som det ofta blir med regler, de glöms bort med tiden. Och nu ringde det mer och mer i fickorna hos flera som jobbade. Några höll på med mobilen lite för ofta, lite för länge och vid olämpliga tillfällen.

– Jag fick höra att mobiler användes på avdelningarna. Är du ute bland brukarna ska du inte hålla på med mobilen, säger enhetschefen Anders Grundvik.

Några skräckexempel finns, som att någon pratat i mobilen samtidigt som den matat en boende. Men Anders Grundvik tycker inte heller att det är okej att svara på ett sms ute på avdelningen när allt verkar lugnt och man tycker att man har lite tid över.
Den som sitter med sin mobil är avskärmad från kontakten med de gamla.

– En gammal människa går inte fram till dig när de ser att du är upptagen i telefon, säger Anders Grundvik.

Nu gäller regeln att man inte får ha sin mobil på sig ute på avdelningarna. Man kan lämna den i ett rum som går att låsa.
Arbetsplatsombudet Irene Lindström tycker att reglerna är bra, och ingen av de anställda som KA träffar har något emot dem.

– Jag har inte hört något negativt från någon, säger undersköterskan Evica Jankovic.

– Det stod i mejlet att den skulle ligga i kapprummet, men det stod inte att man inte fick gå och titta. Så det var ingen stor grej, säger undersköterskan Camilla Bengtsson.

En gammal människa går inte fram till dig när de ser att du är upptagen i telefon.

Den som väntar på ett viktigt samtal kan säga det till sin arbetsledare, då är det okej att ha med sig mobilen. Och den som behöver nå en anställd kan ringa till avdelningarnas fasta telefoner, som man gjorde innan mobilerna fanns.

Annars väntar man till rasten. Man skulle kunna tro att det leder till tystare raster, där alla bara sitter och fipplar med mobilen, men så har det inte blivit.

– Nej, vid frukosten sitter vi och pratar med varandra, säger Camilla Bengtsson.

Reglerna gäller även för chefer, så Anders Grundvik har fått vänja sig vid att inte alltid vara nåbar. Men det finns undantag: De som är timvikarier eller anställda i resursenheten får ha mobilen på. De måste kunna svara snabbt om de kan ta ett arbetspass.

Det här undantaget kan leda till lite sneda blickar: Hur vet man att det är ett jobbmeddelande som timvikarien svarar på, det kan ju lika gärna vara ett privat?

Annars har de sneda blickarna minskat när reglerna blev tydliga, tycker arbetsplatsombudet Irene Lindström. För det kan vara ett arbetsmiljöproblem när några använder mobilen för mycket. Man retar sig, tycker att de smiter och gör ett sämre jobb.

– Men vi går inte och talar om för chefen att det är denna personen som missköter sig, säger Irene.

Därför tycker hon att det var bra att cheferna tog tag i problemet, och inte överlät till de anställda att hantera det.

Idag gäller olika riktlinjer på olika boenden i kommunen. Anders Grundvik tror att det kommer mer enhetliga regler med tiden.

Själv är han ingen motståndare till ny teknik, tvärtom tror han att den kan användas till mycket nyttigt även i äldreomsorgen.

Camilla Bengtsson berättar själv om en gång när hon fick användning för mobilen i jobbet:

– Det var en man som sa ”du som har Iphone kan väl se om du kan hitta den här gamla byggnaden”. Då fick jag fråga om det var okej. Sen satt alla de gamla och tittade på bilder av gamla hus.

Arbetsgivaren får förbjuda mobil

Regler. Arbetsgivaren har rätt att införa regler om att privata mobiler inte får användas under arbetstid, och att man inte ens får ha dem i fickan. Arbetsgivaren är skyldig att på eget initiativ först förhandla med facket. Kan man inte komma överens gäller arbetsgivarens vilja. Arbetsgivaren behöver inte ha några särskilda skäl som motiverar ett förbud, som till exempel hygien.
Kontroll. Arbetsgivaren kan troligen inte kräva att få titta i anställdas väskor och fickor. Det finns rättsfall där arbetsgivare har fått göra utpasseringskontroller för att förhindra stölder, men ordningsregler är inte ett lika tungt skäl för arbetsgivaren att bryta mot anställdas personliga integritet.
Regelbrott. Om man bryter mot reglerna återkommande kan man till slut bli uppsagd. Men då krävs det att man har fått tydlig information om reglerna, och att arbetsgivaren varnat för att regelbrott kan leda till uppsägning.
Källa: Annett Olofsson, jurist på LO-TCO Rättsskydd