SVAR: Ersättning för övertidsarbete finns inte reglerat i någon lag utan i kollektivavtalen.  För att kunna besvara din fråga behöver man veta vilket kollektivavtal som gäller för dig.  Men allmänt gäller följande:  Enligt vissa kollektivavtal kan arbetsgivaren ensidigt välja att betala ut övertidsersättning i pengar eller ledig tid. Andra kollektivavtal säger i stället att arbetsgivaren och den anställde ska vara överens om att övertidsersättningen kan betalas ut i ledighet i stället för pengar. Är man i de fallen inte överens ska övertidsersättningen alltid betalas ut i pengar.