I dag finns närmare 90 Vård- och omsorgscollege runt om i landet. Satsningen har pågått i närmare tio år och är ett samarbete mellan fack och arbetsgivare. De skolor som uppfyller vissa krav certifieras till Vård- och omsorgscollege. Tanken är att det ska vara en kvalitetsstämpel på undersköterskeutbildningen. I dag finns ett samarbete med Medlearn och KUI på flera håll i landet.

Kan KA:s avslöjande om misstänkt fusk resultera att Vård- och omsorgscollege avslutar samarbetet med företagen?

– Jag ska inte föregå det här, men skulle det här visa sig vara stort så kan vi inte utesluta det. Vi kan aldrig acceptera upplägget om det visar sig att det gått till så här och man verkligen fuskar med utbildningen, säger Peter Hammarin som också chef på Kommunals enhet för arbetslivsutveckling.

Nu vill han utreda hur företagens medverkan i Vård- och omsorgscollege, och kontrollen av att utbildningsföretagen arbetar seriöst.

Peter Hammarin anser inte att misstänkta fusket är ett hot mot Vård- och omsorgscollege:

– Gudskelov så finns det fler utbildningsanordnare, så konceptet vård- och omsorgscollege faller inte med detta. Men med sådana här uppgifter så måste vi se över var de finns i landet.

KA:s avslöjande gäller regeringens satsning Omvårdnadslyftet som skulle höja statusen på vårdyrken. Tre kommuner i Stockholms län hävdar att utbildningsföretagen Medlearn och KUI fuskar med betygssättningen när de utbildar undersköterskor. Stockholms stad har redan anmält Medlearn till Skolinspektionen. Lidingö är på väg att göra det.

Peter Hammarin framhåller att Kommunal länge arbetat för ge vårdyrken högre status och tycker att samarbetet med arbetsgivarna för att höja kvaliteten på vård- och omsorgsprogrammet nu börjar ge resultat.

– Det är jätteallvarligt att företaget gör på detta sättet. Det är att lura enskilda personer, det är att lura systemet och det urholkar en yrkesroll som är extremt viktig. Det känns inte alls bra, säger Peter Hammarin.

Tanken med Omvårdnadslyftet var att förbättra vårdyrkets status. Men nu finns det risk att det blivit precis tvärt om. Nu finns det äldreboenden som tar inte längre emot praktikanter från Medlearn och KUI. Tveksamhet finns också att anställa personer med betyg från de företagen.

Vad ska man göra om man har ett betyg från Medlearn eller KUI?

– I nuläget vill jag inte säga något. Men det är en fråga som väcks. Vi anser att man lurat våra medlemmar. Det är ju definitivt så, att om det här stämmer, då har man inte fått en fullgod utbildning, långt därifrån, säger Peter Hammarin.