Det är resultatet av förhandlingarna mellan Kommunal och Vårdföretagarna om villkoren för anställda på läkarmottagningar. Avtalet för bransch C löpte ut den 31 augusti. När förhandlingarna nu är klara har bransch C slagits ihop med bransch E som är privat sjukvård och behandlingsverksamhet. För tiden mellan det gamla avtalet löpte ut och det nya börjar gälla den 1 november utgår ett engångsbelopp på 1 530 kronor (räknat på heltid).

– Det innebär att de kommer få längre semester, säger Kommunals ombudsman Liza di Paolo Sandberg.

De som fyllt 40 år kommer att få 31 dagar och de som fyllt 50 år får 32 dagar. Men det gäller först då varje enskild arbetsgivare tecknat avtalet för bransch E.

Cirka 150 medlemmar arbetar på läkarmottagningar.

Så blev avtalet

Avtalet med Vårdföretagarna bransch E löper från 1 november 2013 till 30 november 2016.
Lägstalönerna för utbildad höjs med 1 700 kronor.
Lägstalönerna för outbildad höjs med 1 160 kronor.
Värdet av ersättningarna i avtalet höjs med 6,8 procent.
Kompensation för jour kan tas ut som ledighet i stället för som enbart kontantersättning.
OB-ersättningen ökar i två steg, den 1 november 2014 och 2015.
180 dagars föräldralön.
Delade turer ska begränsas.
Visstidsanställningar ska kartläggas i en arbetsgrupp.