Det är Palmecentrets samarbetsparter Active Citizenship Foundation som får pengarna. Den organisationen har inlett en omfattande hjälpinsats i landet som är mycket hårt drabbat av tyfonen. Enligt FN-siffror har över 4 000 människor dött till följd av tyfonen.