Gulnad utanför;

svavel efter fallna änglar

– fräter på huden.