SVAR: Du undrar om du får behålla din sjukpenning om du skulle tacka ja till två månadslöner från arbetsgivaren. Svaret beror på vilken typ av uppgörelse det handlar om och om sjukpenningen ska samordnas med ersättningen. Är det fråga om vanlig lön, till exempel under uppsägningstid till följd av att du säger upp dig eller blir uppsagd, då kommer ersättningarna att samordnas (dessa regler finns i socialförsäkringsbalken.) Lönen äter då upp det mesta av sjukpenningen. Tanken är att man inte ska hamna i ett bättre ekonomiskt läge genom sjukpenningen än när man är frisk. Detta gäller oavsett om du har arbetsplikt eller inte. Anledningen är att du fortfarande formellt sett är anställd av arbetsgivaren under uppsägningstiden.
   Är det däremot fråga om avgångsvederlag eller till exempel semesterlön, ska ersättningarna inte samordnas. Det beror på att dessa ersättningar tjänats in tidigare och därför inte täcker in samma tid som sjukpenningen. Du kan alltså få sjukpenning och avgångsvederlag samtidigt.
Men din fråga innehåller också andra viktiga aspekter. Har arbetsgivaren genomfört någon rehabiliteringsutredning och är ni överens om att du inte kan fortsätta med något annat arbete på arbetsplatsen? Är det en stor arbetsgivare, som en kommun, är omplaceringsskyldigheten relativt omfattande. Kanske går det att med hjälp av facket hitta en lösning eller i vart fall ett bättre avgångsvederlag? Du bör sannolikt inte utan vidare gå med på att säga upp dig själv till följd av arbetsgivarens erbjudande om två månadslöner!
   Jag råder dig att kontakta din lokala fackavdelning för att se över olika möjligheter kring hur du bör agera.
/Magnus Eriksson