Jag var ett av de kongressombud som ville att även Kommunal skulle sätta ner foten i vinstdebatten och följa det beslut som fattades av LO-kongressen. Jag ska utveckla varför i mitt svar.

Jag vill börja med att säga att jag är glad att skribenterna upplever att arbetsmiljön är god och att verksamheten fungerar bra både för brukare och för de anställda. Jag är glad att någon upplever att Attendo är bra som utförare. Men tyvärr delas den uppfattningen inte av alla. Det mest flagranta exemplet torde vara Vintertullens äldreboende i Stockholm, där Attendo anmäldes för vanvård.

Som facklig företrädare har jag alltid drivit frågan om god arbetsmiljö och bra löner för våra medlemmar. Beslutet på kongressen handlar om att de skattepengar som kommunerna sätter in i verksamheten ska användas i verksamheten. Skattemedel ska generera god kvalitet, bra bemanning, god arbetsmiljö och skäliga löner. Skattemedel ska inte flyta ut ur landet till skatteparadis eller hamna i privata fickor i form av aktieutdelning. Kongressen fattade därmed ett beslut som innebär att även privata utförare måste behålla det som du och jag betalar in i verksamheten. Beslutet säger inte att allt ska återkommunaliseras.

Som skattebetalande undersköterska anser jag att det jag betalar i skatt från mina surt förvärvade slantar ska generera samma sak; god kvalitet, bra bemanning, god arbetsmiljö och skäliga löner. Som skattebetalare vill jag ha allt detta den dagen jag behöver vård och omsorg. Jag är inte intresserad av att betala för aktieutdelning. Och om vi nu har råd att använda skattepengar till vinstutdelning så undrar jag som skattebetalare varför jag inte får behålla pengarna själv. Jag har många hål att stoppa de pengarna i.

Till sist tar jag på mig politikerhatten som gruppledare för Socialdemokraterna i äldrenämnden i Stockholm. Där råder laglöshet inom äldreomsorgen på grund av vinstintresset. Det finns ca 200 utförare inom hemtjänsten och totalt drivs 80 procent av äldreomsorgen i privat regi. Sätten att plocka ut vinst är många och utförarna blir alltmer uppfinningsrika.

För vad sägs om utföraren som inte får minska antalet omsorgspersonal enligt avtalet med kommunen, men som då tar bort vaktmästare och lokalvårdare och lägger de arbetsuppgifterna på undersköterskorna? Eller hemtjänstföretaget som skrupellöst utnyttjar migrerad arbetskraft för att öka vinstmarginalerna? Eller hemtjänstföretag som vägrar att teckna kollektivavtal och i värsta fall inte ens har betalat ut lönerna till de anställda?

Det är klart att jag tycker att detta måste stävjas med all kraft vi har. Men jag är ändå glad att ni har det bra. Men jag ville ge en bild om varför jag drev frågan så hårt på kongressen tillsammans med många andra kongressombud. Jag har absolut ingenting emot privata entreprenörer, det hade inte kongressen heller. Men skatterna ska användas till det de är avsedda för. Precis som Gustav Möller sade en gång: Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket, så är det med vinsterna också.

Mirja Räihä, undersköterska och facklig företrädare på Karolinska universitetssjukhuset.