Kommunalarbetaren har i två nummer (se länkar till höger) granskat den nya hemtjänsten i Stockholms län. I första delen avslöjades att kommunerna betalar så låga ersättningar för hemtjänsten att varken de stora privata utförarna eller kommunernas egen hemtjänst klarar sig. I vissa mindre privata företag tvingas personalen att arbeta gratis när de förflyttar sig mellan de äldre. 

Margareta Bohman är Kommunals avdelningsordförande i Stockholms län och säger att hon sedan tidigare känner till såväl att personalen har så snäva scheman att de är omöjliga att hinna med, som att det finns företag som inte betalar för restiden.
  – Det är så skandalöst så man får bara ont i magen. Vad är det för människosyn? Och vi har en modell på svensk arbetsmarknad som betyder att arbetsgivaren tecknar kollektivavtal och följer det som vi har kommit överens om. Ofta har inte de här företagen kollektivavtal, säger Margareta Bohman.
  Hon säger att ett förbud mot vinster i välfärden är en av lösningarna – när kommunerna lägger ut hemtjänsten på privata verksamheter med vinstintresse så minskar kommunernas resurser till den egna verksamheten.  Men det behövs även mer resurser till kommunerna i form av ökade statsbidrag, menar Margareta Bohman.

 Margareta Bohman.Margareta Bohman.
Foto: Tobias Holmqvist

I Sollentuna kommun kände politikerna till att det finns utförare som inte betalar för restiden, men vård- och omsorgsnämndens ordförande Björn Karlsson (M), sa till KA att det är en sak mellan arbetsgivare och arbetstagare och ingenting som de lägger sig i. Margareta Bohman tycker inte att politikerna kan frånsäga sig ansvaret på det sättet.
  – Det finns en kategori här som har huvudansvaret för äldreomsorgen och det är politikerna. Det finns å ena sidan en feghet från politikerna och å andra sidan en ideologisk ådra i det här. Moderaterna har en ideologi som säger att i princip ingenting ska bedrivas i offentlig verksamhet, säger Margareta Bohman.

Den andra delen av KA:s granskning visar att kommunerna är dåliga på att kontrollera arbetsvillkoren i hemtjänstföretagen. En majoritet av kommunerna i Stockholms län som har infört Lagen om valfrihetssystem, LOV, har inte gjort ett enda oanmält besök i hemtjänstföretagen de senaste tre åren och bara 3 kommuner av 10 kontrollerar företagens scheman. 1 av 10 kollar om företagen betalar för förflyttningstiden.
  – Översynen av verksamheterna fungerar inte, generellt är det så, även om det finns undantag, säger Margareta Bohman, och poängterar återigen att politikerna har ett ansvar inte bara för brukarna i kommunen, utan också för de som jobbar i hemtjänsten. 
  – Det är ju också så att i förlängningen, om våra medlemmar har det taskigt på jobbet, så påverkar det deras möjligheter att utföra ett högkvalitativt jobb.

Några av kommunerna som deltog i enkäten förklarade sin dåliga kontroll av arbetsvillkoren med att Kommunal kan ta upp dålig arbetsmiljö vid samverkansmöten och att de agerar om de får höra om något som inte fungerar. Men Margareta Bohman menar att det inte alls alltid blir så, även om det förekommer.
  – Och de kan inte frångå sitt ansvar. Det är inte Kommunals ansvar, det är politikernas ansvar, punkt. Det vi gör är att vi tillvaratar våra medlemmars intresse när vi ser att det fallerar och det ska inte göra det per automatik, som det är i dag, säger hon.
  Vad kan Kommunal göra för de anställda som jobbar under de här villkoren?
  – När vi får en signal från en medlem att det är något som inte går rätt till och medlemmen ber oss att agera så försöker vi hjälpa till, men vi kan aldrig agera mot medlemmens vilja. Och många av våra medlemmar är rädda, för de har inte fast anställning och bråkar de får de inte jobba igen. Vi har ju kommit in en period där vi närmar oss den moderna tidens slavkontrakt, säger Margareta Bohman.