Kommunen ville inte gå med på att förbjuda delade turer helt eftersom det finns några medarbetare som vill jobba delade turer, säger Elisabeth Spång, planeringsledare i Göteborgs stad som förhandlat heltidsavtalet med Kommunal.
  I stället skrevs en kommentar till avtalet om att delade turer inte ska förekomma om det inte är absolut nödvändigt eller om medarbetaren väljer det själv vid enstaka tillfällen.
  – Det är en stor framgång, säger Håkan Persson, ombudsman på Kommunal Väst.
  Elisabeth Spång håller med. Delade turer har minskat kraftigt sedan avtalet skrevs.
  – Vår inställning är precis som Kommunals. Jag skulle inte vilja jobba en delad tur. Vem som helst fattar att det inte är positivt. 

Elisabeth Spång, Göteborgs stad.Elisabeth Spång.
Foto: Mikael Westerlind

Utifrån Göteborgs heltidsavtal, som började gälla i december 2011, har flera stadsdelar gjort lokala överenskommelser om att delade turer inte ska finnas alls. De flesta Göteborgs-sektioner har också svarat i vår enkät att de inte har delade turer.
  Men Kommunal Örgryte-Härlanda svarade att delade turer i stället har ökat något sedan heltid infördes.
  – En del chefer har velat lägga två timmars rast. Vi är oeniga med arbetsgivaren om hur lång en rast är, för vi menar att det är en delad tur, säger Christina Wennberg, sektionens ordförande.