Enligt Dagens Eko anser Stefan Löfven att kommuner ska ha rätt att säga nej till en verksamhet om det inte finns tillräckligt underlag för den. 
  I dag kan kommunerna välja om de ska införa LOV. Alliansregeringen vill att den ska bli obligatorisk.

I stora drag ger LOV fri etableringsrätt för företag som verkar inom äldrevård, handikappomsorg och hälso- och sjukvårdstjänster. Stefan Löfvens förslag skulle betyda att rätten för företag att fritt etablera sig inte längre skulle gälla.
  Hur det ska gå till vill dock inte Stefan Lövfen gå in på, men säger till Dagens Eko:
  ¬ Det finns ju inte utrymme för hur många skolor, vårdcentraler eller förskolor som helst utan att det blir problem för den som ska betala och det är ytterst medborgarna.

S krävde tidigare i veckan öppen bokföring och hårdare kvalitetskrav. Nu ställer man hårdare krav på långsiktighet, seriositet och kompetens hos företag som vill driva verksamhet inom välfärden.
  Därför föreslår Stefan Löfven att krav på att företagen behåller verksamheten i minst tio år och krav på nytt tillstånd vid ägarbyte.