SVAR: Bussbranschavtalets regler om uppsägningstid är desamma som i lagen om anställningsskydd (las).  Säger arbetstagaren upp sig själv är uppsägningstiden en månad om inte annat är avtalat. I bussbranschavtalet finns inget avtalat om detta, så där är det en månad.
  Om arbetsgivaren säger upp beror uppsägningstiden på hur länge anställningen varat. Har du varit anställd i sju år säger lagen att du har fyra månader om den sammanlagda anställningstiden varat i minst sex år men kortare än åtta år.  Har du arbetat i fem år säger lagen att du har tre månader om den sammanlagda anställningstiden varat i minst fyra år men kortare än sex år. 
  Tjänstledighet är inget man har rätt till i alla lägen. Rätten finns för exempelvis studier och föräldraledighet, men inte för att vara ledig om man vill prova på annat arbete eller för att bara vara ledig. I så fall är det en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare och inget som arbetsgivaren behöver gå med på. /Susanne Gällhagen