SVAR: När man blir skadad i arbetet är det av största vikt att man vänder sig till sin fackliga sektion för stöd och hjälp med att anmäla skadan till AFA. I ditt fall ska en arbetsskadeanmälan göras dels till Försäkringskassan och dels till försäkringsbolaget som utreder om du har rätt till ersättning för till exempel inkomstförlust och sveda och värk.
Ersättningen från avtalsförsäkringarna beror på om skadan blir godkänd som arbetsskada eller inte. Ibland beror den också på inom vilket avtalsområde man är anställd. Kontakta facklig företrädare på din sektion för att få hjälp med genomgång av ärendet och hjälp med att överklaga beslut som du uppfattar som oriktiga.