Kommunals medlemmar kan få rättshjälp om de fått sin sjukpenning indragen även om sjukdomen inte har med jobbet att göra. Det är inte så vanligt bland de andra facken inom LO-förbundet.
– Vi ser rättshjälpen som en viktig del av medlemskapets värde och jag är stolt över att vi är ganska generösa, säger Inger Hjärtström, ombudsman som arbetar med avtals- och socialförsäkringsfrågor på Kommunal, till LO-tidningen.
Enligt henne är sjukpenning en sådan viktig fråga att Kommunal hjälper medlemmarna om det finns en chans att lyckas. Många andra fack inom LO beviljar bara rättshjälp om skadan eller sjukdomen beror på arbetet.

Detta märker även LO-TCO rättsskydd, dit ärendena lämnas för att drivas juridiskt efter en prövning av facket. Rättsskyddet påpekar dock att vissa fackförbund är bättre på att lösa problemen genom förhandlingar innan det behövs rättsskydd.

I fjol stod Kommunal för drygt hälften av alla LO-förbundens ärenden som lämnades in till LO-TCO Rättsskydd. Men räknat i antal fall per tusen medlemmar är det Elektrikerna som lämnar in flest ärenden. Minst andel står Transport för och Byggnads anlitar oftast andra jurister.