Jag är undersköterska och valde att utbilda mig till äldrepedagog som jag hoppas ska ge mig ett jobb i framtiden. Utbildningen ligger helt rätt i tiden och vård och omsorg behöver moderniseras. Behovet av äldrepedagoger är stort, ­där­emot är titeln så ny att de flesta inte vet vad den står för. Det finns ännu inga pengar i kommunerna för dessa tjänster.
Vi som vidareutbildar oss får kämpa för att göra oss hörda, sprida våra kunskaper och synas. Vi måste via olika kontaktvägar tala om att vi finns!

Att säga att jag utbildar mig för min egen skull vore att nedvärdera yrket. Äldrepedagoger behövs som en kontrast och komplement till ­undersköter­skor och sjuksköterskor. Först då kan hela människan vårdas optimalt. Ge äldre människor vad de förtjänar: professionellt bemötande av kompetent personal!

Tiina Pasanen