I förmiddags träffade KA förskolepsykologerna Gunilla Niss och Birgitta Lidholt och föräldrarna Kajsa Heinemann och Tobias Rydström vid regeringens utbildningsdepartement. De är engagerade i uppropet mot stora barngrupper och låg personaltäthet som KA har skrivit om tidigare. Nu ville de lämna över protesterna som blivit 2 000 namn till förskoleansvariga ministern Nyamko Sabuni.

I stället fick de träffa hennes statssekreterare Amelie von Zweigbergk. Med sig hade de artiklar, böcker och argument för varför det måste lagstiftas om barngruppers storlek.
– Förskolan kan inte vara föräldrarnas och personalens ansvar. Politikerna måste lagstifta om barngrupper och personaltäthet. Då kan man inte som privat aktör bli rik på att ta in så många barn som möjligt, säger Kajsa Heinemann vars barn går i en avknoppad förskola.

Gunilla Niss och Birgitta Lidholt har skrivit boken Förskola för de allra minsta. Lidholt har också skrivit en doktorsavhandling om förskolepersonalens situation.
– Personalen blir avtrubbad i längden, säger hon. De hinner inte trösta varje barn som gråter och det mår de dåligt av. Förskolepersonal hör till den grupp som har de högsta sjukskrivningstalen, säger Birgitta Lidholt.
Hon tycker att förskolans mål är alldeles för högt ställda i förhållande till personalens förutsättningar.

Gunilla Niss berättar efter mötet med Amelie von Zweigbergk och Christer Toftenius, som är den högsta tjänstemannen som jobbar med förskolefrågor, att de inte ville ta till sig att de stora barngrupperna är ett problem.
– De sa nej till att lagstifta om tak för det ska varje kommun bestämma. De sa att det handlar om utbildning och hur man organiserar arbetet. Det tror inte vi är problemet. Det spelar ingen roll hur kompetent man är för man kan inte använda sin kompetens i såhär stora grupper, säger Gunilla Niss.