Den 11 -12 november träffas G20-länderna i Söul i Sydkorea, och då finns tillfälle att påverka Sydkorea att förändra sina arbetsrättslagar, skriver den fackliga internationalen IUL. Redan 1996 lovade Sydkorea att reformera sin arbetsrätt så att den överensstämde med ILO:s normer om rätt att organisera sig fackligt och sluta kollektivavtal.

Men i verkligheten går utvecklingen åt annat håll, över 300 fackligt aktiva har fängslats de senaste 18 månaderna. Ofta används en lag, ”hindrande av affärsverksamhet” för att arrestera fackföreningsledare.
Ett stort problem är att de osäkra jobben ökar. Människor sägs upp och jobben går till bemanningsföretag. Nu finns förslag om att arbetsgivare ska ha rätt att ha personal från bemanningsföretag i fyra år innan de måste anställa dem.
Offentliganställda och en del andra grupper ges inte rätten att gå med i facket med hänvisning till ”livsviktiga tjänster”. Det rör sig om 250000 statsanställda, lärare, bygg- och transportarbetare.

Källa: IUL, Den fackliga internationalen för livsmedels- och lantarbetare samt hotellanställda i världen.

Bakgrund

G20 består av nitton ekonomiskt inflytelserika länder samt EU vars finansministrar och riksbankschefer träffas regelbundet och diskuterar dagsaktuella ekonomiska och politiska frågor.