När kongressen är över sparkar hon av sig skorna och lägger upp fötterna på en stol. På morgonen stoppades hon av en okänd kvinna som gratulerade henne som Kommunals nya förbundsordförande. Att vara känd är inte främmande. När Annelie Nordström var kommunalråd i Vilhelmina visste alla där vem hon var.

I debatten om ny ordförande framstod hennes motkandidat som den starka S-kvinnan. Men nu råder ingen tvekan om var Annelie Nordström står. Hon är gammal klubbordförande i SSU och haft politiska uppdrag i kommun och landsting.
Men Annelie Nordström är tydlig med att hon inte vill sitta i det Socialdemokratiska partiets ledning. Hon vill inte gå i ledband, i stället pratar hon om lyhördhet.

Hon har ”superfokus” på att S ska vinna valet. Därför avslutade kongressen med att uppmana ombuden att göra sig till ett levande kedjebrev. De ska berätta om vilka skillnader det blir i ett land som leds av en borgerlig regering och en som leds av en rödgrön.
– Kedjebrevet gör det lättsammare att föra det på tal på grillpartyn.
Annelie Nordström är medveten om att det finns medlemmar som har röstat på den nuvarande regeringen.
– Vi kan inte dumförklara dem. Med ödmjukhet och respekt ska vi visa på skillnaderna och ha tillit till att de är kloka.

Hur ska medlemmar som är övertygade om att andra partier är bättre känna sig hemma i Kommunal?
– De som känner sig hemma i ett annat parti har gått med på att man i demokratisk ordning bestämt sig för det som står i Kommunals stadgar. Jag utgår från att de funnit att det som är positivt överväger det som är negativt.

Vad säger du till medlemmar som anser att facket borde koncentrera sig på de fackliga uppgifterna i stället för politiken?
– Det står i våra stadgar att vi har ett dubbelt uppdrag. Att vi både ska se till våra medlemmars väl och ve på arbetsplatsen och värna om dem i samhällslivet i övrigt. De personerna som tycker annorlunda får verka för det, det är fullt möjligt att skriva motioner.

Ser du någon nackdel med att det finns ett så tydligt ställningstagande för S?
– Nej, i dagsläget ser jag inte det. Men vår inställning i de här frågorna ska ständigt omprövas. Mycket av livssituationen skapas av vilka förutsättningar man har i samhället. Utbildningspolitik, hälso- och sjukvård och socialförsäkringssystemen har lika stor betydelse för människor som arbetsvillkoren. Allra störst betydelse har det för människor som har kort utbildning, låg lön och otrygga anställningsförhållanden. Min bedömning är att det är en riktig inställning och jag företräder den.
Men Annelie Nordström är bestämd, en sektionsordförande som förhandlar ska inte sitta i kommunstyrelsen. Det går inte att både vara förhandlare och arbetsgivare.
– Vi måste ta i det. Vi behöver en intern dialog och tydliggöra problemen.

Annelie Nordström vill göra Kommunal synligare. Därför utmanar hon 35 000 förtroendevalda att besöka en arbetsplats i veckan.
– Vi ska berätta om världens bästa fack, att det är en solidaritetshandling att vara med i facket.
Hon ska värva medlemmar och lyssna på dem som inte är med i facket. Hon vill påminna om de fyra utmaningar hon lyfte i avslutningstalet: Att vinna valet för de rödgröna. Utveckla välfärden. Förändra den ojämnställda arbetsmarknaden och de ojämlika arbetsvillkoren. Öka antalet medlemmar i Kommunal.
Annelie Nordström anser att facket behöver utveckla metoderna för att nå visstidsanställda, ungdomar och springvikarier. Och berätta om vad de ska ha för nytta av Kommunal.

Hon betonar också att Kommunal håller på att lära sig hur de privata arbetsplatserna fungerar. Hon beskriver hur offentlig verksamhet blir privat och att 70 procent av de anställda väljer den nya arbetsgivaren. Men att fackliga företrädare stannar kvar i kommunen. Kommunal behöver följa utvecklingen och ha en aktionsplan.
Privatiseringar väckte debatt på kongressen. Annelie Nordström påminner om att Kommunal tidigare tagit beslut hur facket ska förhålla sig till privatiseringarna som en del av en global utveckling.
– Vilka medlemmar vill vara med i en organisation som tydligt bekämpar den arbetsgivare som man är anställd av?
Nu vill hon utreda följderna av privatiseringarna, om regleringar behövs och ta fram en samlad strategi för hur facket ska agera.
– Det är mer agerande än en ny politik som behövs. Om vi fått döstopp bakbinder vi förbundet, det är inte min stil. Agera ger mer resultat än att säga nej.

Men Annelie Nordström tycker att Kommunal borde bråka mer. När det gäller Vårdval Stockholm borde kommunalarna där har hörts mer.
Nej, privatiseringsdebatten är inte det som gjorde störst intryck på kongressen. Det gjorde två berättande inlägg. Ett om hur det är att leva med dyslexi. Ett annat om hur det är att vara flicka men född i en pojkes kropp.
– Det påverkar mig att agera annorlunda.
Men allra mest kommer Annelie Nordström minnas hur nervös hon var när hon skulle presenta sig som ordförandekandidat. Det var värre än omröstningen.