Hur kommer du att se dina fotografier
bara en ram utan innehåll i ett album
Vi finns i bilderna
Tankarna ser bara du i bilderna
De vackra ramarna
skapar den tanke som som bilden ger
Där finns du och den lilla fjäril
som torkat in i albumets näst sista blad