Strålar silar in;
luckrar upp i mörkerdal

– gryningen skymtar