SVAR: Vid dödsfall som beror på arbetsskada, i detta fall en arbetsplatsolycka, kan de efterlevande få ersättning från flera håll. Förutom ersättningar enligt lagen om allmän försäkring, AFL, kan ersättning betalas ut enligt de pensions- och försäkringsavtal den avlidne omfattas av via sin anställning. De lagstadgade ersättningarna förmedlas via försäkringskassan och de försäkringar man omfattas av genom sin anställning via arbetsgivaren.
I detta fall måste den efterlevande ta kontakt med den avlidnes arbetsgivare som ska hjälpa till med all praktisk hantering av aktuella försäkringar. Hon kan också vända sig till den fackliga sektion den avlidne tillhörde, för att få information om de försäkringar som den avlidne omfattades av i sin anställning.