Kommunal hoppas vinna i AD. De vill ha fastslaget att det är kollektivavtalet som sätter lägstalön för ett arbete. Och inte en lön baserad enbart på ackord, som Linköpings tingsrätt ansåg vara rätt.

De två polska kvinnorna plockade jordgubbar hos en odlare i Östergötland som fått tillstånd att anställa utländsk arbetskraft. Villkoret för tillståndet var att han skulle betala lön enligt kollektivavtal.

– Tillfälligt anställda som kommer från utlandet och arbetar i Sverige ska ha självklart ha samma rättigheter och löner som svenska arbetare, säger Håkan Lundstedt.

Nu överklagas fallet till AD och då kommer Annett Olofsson från LO-TCO rättskydd vara ombud för plockarna.