– Planerna på att bilda eget är redan igångsatta. Det här är något som kommer att beröra hela landet och det är en pågående process, men det är svårt att säga vad det handlar om i tid, säger Anders Cederberg.

Han är brandman på Katarina brandstation i Stockholm och har precis avsagt sig alla sina fackliga uppdrag. Han har tidigare varit suppleant i Stockholmsbrandmännens klubbstyrelse.

Anders Cederberg menar att det i ett första skede inte handlar så mycket om vad ett branschförbund skulle kunna åstadkomma, utan mer om att bilda ett eget kollektiv med stark identitet.
Han jämför med hamnarbetarna som lämnade Transåportarbetarna i LO-familjen och bildade Svenska Hamnarbetarförbundet 1972, ett fristående fackförbund.

I det nya branschförbundet skulle alla personalkategorier inom räddningstjänsten vara välkomna som medlemmar.

– Vi kan inte lova att lönerna blir högre eller bättre ob-ersättning, men de flesta har inga större krav från början. Det handlar mer om vad vi kan uträtta på sikt. Jag vill inte föregripa eftersom det är ett känsligt läge. Jag har en känsla av att Kommunal skulle kunna sätta käppar i hjulet för oss, säger Anders Cederberg.

På Katarina brandstationliksom på andra stationer runt om i Stockholm har flera brandmän ansökt om utträde ur Kommunal de senaste dagarna. Missnöjet med det egna fackförbundet har grott under en längre tid, men många uttrycker främst en stor bitterhet över hur förbundet agerat i Owe Fröjd-fallet.

– Vi upplever att Owe Fröjd fick dålig uppbackning från Kommunal. Jag är arbetsplatsombud, men kommer att skicka in mitt utträde imorgon. Nu kommer det att gå fort, många på Farsta kommer att begära utträde redan innan det nya branschförbundet är färdigt. På tre månader har det här nya hunnit långt, säger Mats Lindqvist på Farsta brandstation.

Andra brandmän säger att de tänker stanna kvar i Kommunal i väntan på att det planerade branschförbundet har hittat formen.

Elisabeth Hammarstedt är ordförande för Kommunal Stockholms län. Hon tror inte på idén att splittra upp medlemmar i små yrkesförbund:

– Brandmännen är inte många, de har en styrka på några tusen man i Sverige. Istället för att starta eget borde de se till att bli mer aktiva inom Kommunal än vad de är idag. Jag tror inte att de vinner något på att starta ett eget förbund, och sista ordet är nog inte sagt.

Kommunals ordförande Ylva Thörn
beklagar om det är så att brandmän lämnar Kommunal. Som yrkesgrupp är de i dag fackligt starka med Kommunals alla medlemmar i ryggen. Handlar det om att de inte känner sig hemma i Kommunal så förutsätter jag att vi tillsammans kan göra något åt det, säger Ylva Thörn.