Enligt undersökningen har en tredjedel av de långtidssjukskrivna värk i rygg, nack axlar, en tredjedel har psykiska besvär och en tredjedel andra diagnoser.

Sjukskrivningarna ökar i alla yrkesgrupper inom landstinget. Men SACO-grupperna är mer utsatta för stressrelaterade sjukdomar och LO-grupperna mer för värk i rygg, nacke eller axlar. Distriktssköterskor som styr jobbet själva är mindre sjukskrivna än andra.

(Källa: Dalademokraten)