Arbetsgivaren kan beordra övertid om det finns skäl för det. Det finns också möjlighet för arbetsgivaren att förskjuta arbetstiden, så att den tid du egentligen skulle haft läggs vid ett annat tillfälle.

Du själv har möjlighet att säga nej om du har synnerliga skäl för det.

Min fundering är ändå om inte sådant här skulle kunna lösas exempelvis med vikarie?