De timanställda arbetade i olika yrken, de uthyrda enbart med kontorsarbete. Båda grupperna bytte ofta arbetsplats. Skillnaden i hälsa kan bero på att de timanställda saknar trygghet i sin arbetssituation medan anställda på uthyrningsföretag är garanterade en viss inkomst. Korttidsanställda hade, bland annat, oftare lätta psykiska besvär, mer magont och mer led- och muskelbesvär än de som arbetade på uthyrningsföretag.

— Detta var oväntat eftersom de korttidsanställda genomsnittligt var yngre än de uthyrda personalen, säger en av forskarna bakom studien, psykologen Kerstin isaksson.

(Källa: Arbetslivsinstitutet, www.niwl.se)